Rhum

Ngoan cố

ngủ
Nơi ở
xì phố
Occupation
accountant

Liên hệ

Skype
dummydummy53

Chữ ký

Ánh trăng rằm soi nghiêng bóng nước
Soi lối em tìm về với tuổi thơ.​