Nội dung mới nhất bởi tide

  1. T

    Phần mềm HTKK 3.1... lỗi phát sinh và hỗ trợ sử dụng

    Ðề: Phần mềm HTKK 3.1... lỗi phát sinh và hỗ trợ sử dụng Hỏi các bạn về lỗi khi tải bảng kê từ excel sang HTKK3.1.1 mẫu 05ABK-TNCN Chào các bạn, Cơ quan mình đang làm quyết toán thuế TNCN. Khi mình vào mục 05ABK-TNCN và chọn tải bảng kê từ file EXcel mình đã chuẩn bị sẵn theo đúng format. Kết...