Điểm thưởng dành cho nhat minh 2

nhat minh 2 chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.