Nội dung mới nhất bởi Anh Nguyet

 1. A

  Phân bổ chi phí vận chuyển nguyên vật liệu năm 2007

 2. A

  Hồ sơ xuất khẩu

  Bạn có thể tham khao trên trang web http://www.customs.gov.vn/Default.aspx?tabid=25 và web hải quan nơi cty của bạn làm việc đó.
 3. A

  Phạt Vi Phạm Hóa Đơn GTGT