Điểm thưởng dành cho Nguyen Thi Thanh Nga

Nguyen Thi Thanh Nga chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.