Điểm thưởng dành cho nguyen thi hong qui

nguyen thi hong qui chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.