Nội dung mới nhất bởi hunghuongus

 1. H

  Dùng Vlookup tìm và trừ nợ

  Nói tóm lại là hàm Vlookup dò tìm lần 1 các thao tác dùng hàm dò tìm ngược lại và cộng trừ, nhân chia đều được, nếu dò tìm cùng mã đó lần 2 cùng bảng thì không tác dụng nữa vậy có cách nào để lần 2 có tác dụng ( tôi chẳng gởi được file )
 2. H

  Dùng Vlookup tìm và trừ nợ

 3. H

  công thức tìm nhiều sheet

  Tôi đã lảm ra công thức rồi theo gơị các bạn nhưng hơi rườm rà có thể rút ngắn lại không =IF(ISNA(VLOOKUP(A1,'sheel1'!A$1:C$7,2,0)))=FALES,VLOOKUP(A1,'sheel1'!A$1:C$7,2,0)),IF(ISNA(VLOOKUP(A1,'sheel2'!A$1:C$7,2,0)))=FALES,VLOOKUP(A1,'sheel2'!A$1:C$7,2,0))=FALES,)),0). mới tìm 2 sheel mà dài...
 4. H

  công thức tìm nhiều sheet

  Đúng rồi tôi sử dụng hàm vlookup như bạn trên hướng dẫn như sau =IF(NOT(ISNA(VLOOKUP(A1,'sheel1'!A1:C7,2,0)))=TRUE," ",VLOOKUP(A1,'sheel2'!A1:B7,2,0)) thì trị của sheel2 có ra nhưng sheel1 không ra được cac ban hướng dẫn lại công thức dùm
 5. H

  công thức tìm nhiều sheet

 6. H

  Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet thành một sheet

  tôi cũng cần như vậy bạn Nguyên Bình chép giùm minh 1 files có viết core sẵn để chạy xin cám ơn. hunghuongus@gmail.com