Nội dung mới nhất bởi tuanhvnh

 1. T

  kê khai thuế GTGT đầu vào

  bạn phải đăng ký trích khấu hao là chắc chắn rồi, vì hoạt động phục vụ cho cả SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT nên bạn phải kê vào 2 loại này!
 2. T

  Chi phí thành lập doanh nghiệp

  theo mình bạn nếu để hạch toán thuế thì bạn có chứng từ thì ta hạch toán còn không thì thôi để sau này khỏi lằng nhằng trong việc quyết toán thuế!
 3. T

  Trích khấu hao tài sản cố định

  bạn nên học lại TSCĐ đi, giá trị của các máy móc từ 10 triệu trở lên mới được coi là TSCĐ! Chúc bạn làm việc tốt nhé!
 4. T

  Hạch toán một số thuế sau quyết toán ?

  Mình thấy các khoản sau khi quyết toán mà bị phạt hay nộp tiền thêm gì gì đó thì cứ hạch toán tất vào 421 là tốt nhất cho an toàn!
 5. T

  HĐ GTGT bị ghi hỏng

  Bạn làm thế đúng rồi đấy!Bạn kẹp cả 3 liên vào với nhau là được!