Nội dung mới nhất bởi ha_melanie

  1. H

    Nghiệp vụ thanh toán giữa người bán, người mua/kế toán bán hàng và thanh toán tiền

    trường tui (ĐHKTQ) có một vài luận văn về đề tài này và tui cũng đang làm về đề tài này. Bằng cách nào có thể gửi cho tthanh?