Điểm thưởng dành cho nth

nth chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.