Nội dung mới nhất bởi neville

  1. N

    Hướng chọn đề tài luận văn !

    các bác tư vấn giúp em . Em đang thực tập ở 1 công ty xnk của nhà nước , em định làm luận văn về Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp và các biện pháp làm tăng lợi nhuận . Các bác giúp em tìm những ý chính cần làm và cần phải tìm những số liệu gì với . Em cảm ơn các bác nhiều