Nội dung mới nhất bởi kinggai

 1. K

  Mua xăng dầu_Tổng các hóa đơn trong cùng một ngày trên 20 triệu đồng.

  Ðề: Mua xăng dầu_Tổng các hóa đơn trong cùng một ngày trên 20 triệu đồng. - Không dùng tiền mặt để thanh toán - Bạn làm hợp đồng với công ty xăng dầu, rồi chuyển khoản là hợp lý nhất
 2. K

  Có phải làm TK điều chỉnh quyết toán thuế TNDN 2012 trong trường hợp hàng bán trả lại

  Ðề: Có phải làm TK điều chỉnh quyết toán thuế TNDN 2012 trong trường hợp hàng bán trả lại - Hàng bán bị trả lại, bạn lập hoá đơn điều chỉnh theo quy định tại TT153 về hoá đơn. - Bạn hạch toán và khai bổ sung phần thuế vào năm hiện tại
 3. K

  Văn bản liên quan tới thuế TNDN áp dụng cho kỳ thuế năm 2013

  Ðề: Văn bản liên quan tới thuế TNDN áp dụng cho kỳ thuế năm 2013 1. ko phải là vi phạm HC nên nó là chi phí hợp lý 2. Thuế j mà bạn HT qua 711?
 4. K

  Điều chỉnh sổ kế toán và BCTC năm trước

  Ðề: Điều chỉnh sổ kế toán và BCTC năm trước Bạn cho biết các khoản phải điều chỉnh thì mới hướng dẫn được.
 5. K

  Kiểm tra thuế văn phòng đại diện?

  Ðề: Kiểm tra thuế văn phòng đại diện???? -- trước đó cơ quan thuế có gửi thông báo yêu cầu giải trình (ví dụ là cần yêu cầu giải trình về hồ sơ đăng ký thuế) ko ?
 6. K

  Xây dựng định mức xăng dầu trong xây dựng!!!

  Ðề: Xây dựng định mức xăng dầu trong xây dựng!!! Bạn tham khảo ở định mức sử dụng máy trong dự toán ấy. xây dựng định mức cao hơn chút và theo thực tế
 7. K

  Lãi cho vay của doanh nghiệp phải chịu thuế GTGT

  Ðề: Lãi cho vay của doanh nghiệp phải chịu thuế GTGT vẫn chưa có qui định cụ thể
 8. K

  Hỏi về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 theo thông tư 154

  Ðề: Hỏi về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 theo thông tư 154 Ở thông tư 154 nói cả rồi bạn ơi
 9. K

  Xử lý "Dự phòng trợ cấp mất việc làm" năm 2012

 10. K

  Thắc mắc thông tư 66/2010

  Cái văn bản này đọc thấy khó hiểu và khó làm
 11. K

  Trao đổi về hoá đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

  Hoá đơn xuất khẩu! Doanh nghiệp em ở miền núi (ở huyện nhé) nhưng có hoạt động xuất khẩu. Hiện tại cơ quan thuế chưa có hoá đơn xuất khẩu để bán cho e. Em cũng chưa đặt in được hoá đơn xuất khẩu. Vậy giải quyết tình huống này thế nào? hàng đang chuẩn bị xuất khẩu rồi :004:
 12. K

  CV của Bộ Tài chính số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 ? - Đến chết với các bác thuế nhà mình thôi

  Nói tóm lại Công văn này có tính "mở, vận dụng và nhạy cảm".
 13. K

  CV của Bộ Tài chính số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 ? - Đến chết với các bác thuế nhà mình thôi

  ý em là tài sản này hết khấu hao nhưng đơn vị vẫn đang sử dụng để sản xuất sản phẩm thì có được coi là "liên quan đến lĩnh vực sản xuất" ko?
 14. K

  CV của Bộ Tài chính số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 ? - Đến chết với các bác thuế nhà mình thôi

  Các bác cho e hỏi nghĩa của từ: "liên quan trực tiếp đến lĩnh vực SXKD"? Trường hợp tài sản hết Khấu hao nay thanh lý thì có được hưởng ưu đãi ko? (giả sử công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN) ^^
 15. K

  CV của Bộ Tài chính số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 ? - Đến chết với các bác thuế nhà mình thôi

  Thế này nhé, tại thông tư 130 quy định: *** Tại công văn 7250 lại viết: -- Đoạn in đậm nếu hiểu tiếp: Nếu tài sản đó liên quan trực tiếp đến lĩnh vực KD được ưu đãi thì thu nhập khác (Thanh lý tài sản) được áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Điều này có mẫu thuẫn với thông tư ko? ^^