Nội dung mới nhất bởi lananhyeu

  1. L

    CLB Kiểm toán nội bộ TP HCM

    O VCCI - HCM thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo Kiểm toán nội bộ. Hiện nay là đến khóa 16 rồi sắp khai giảng vào ngày 15/05/2009 Sau các khóa học các học viên sẽ tham dự Câu lạc bộ kế toán - thuế - Kiểm toán sinh hoạt hàng tháng vào thứ 6 tuần đầu của tháng
  2. L

    Chứng chỉ kế toán máy