L
Reaction score
0

Tham gia
Nhìn thấy lần cuối

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • L
    Em nào biết HTKK 1.3.1 PL01-2/GTGT thuế suất không ghi đúng 500% và 1000% mặc dù BKexcell là 5% và 10%
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…