Nội dung mới nhất bởi trungkt1989

  1. T

    Thanh Hóa

    Ðề: Thanh Hóa hii giờ vói có thời gian tham gia chao hỏi anh em thanh hóa nhà mình. Mình vừa tốt nghiêp kê toán giờ dang lang thang tìm việc ne. Mà lo kiến thức kem nên dang ở nhà bổ sung kiến thức bằng cách tự đọc tài liệu. Vừa ra trường nên khó xin việc mà thanh hóa mình it cho tuyển kế toán...