Nội dung mới nhất bởi binhhkt

  1. B

    Tính khấu hao TSCĐ

    Ðề: Tính khấu hao TSCĐ cả nhà ơi, trường mình có máy tính xách tay sử dụng năm 2006 nguyên giá 15.800.000 giờ mình muốn tính giá trị còn lại thì tính như thế nào? mọi người giúp mình với nhé.