Điểm thưởng dành cho deconqn

deconqn chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.