Nội dung mới nhất bởi tamtam2986

  1. T

    Về việc xuất nhầm hoá đơn GTGT cho các hoạt động xuất khẩu.

    Ðề: Về việc xuất nhầm hoá đơn GTGT cho các hoạt động xuất khẩu. Bạn có thể cho mình xin mẫu văn bản mà bên bạn đã gửi cho cục thuế trình bày về việc viết hoá đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu được không? Bên mình giờ cũng bị như bên bạn, buồn quá... Bạn có thể cho mình xin mẫu văn bản mà bên...