thaohien90

Học tại ĐH Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, đang làm tại trung tâm đào tạo kế toán Toàn Tài

Thích nấu ăn và thích gặp lại bạn cũ thời sinh viên
Nơi ở
Khâm Thiên Hà Nội
Occupation
kế toán