Điểm thưởng dành cho thanhtra

thanhtra chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.