Vualua
Reaction score
7

Tham gia
Nhìn thấy lần cuối

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Vualua
    Bạn ở SG thì liên hệ với Trần Văn Hùng, hiện có giữ 1 bản copy IAS, nếu ở Hà Nội liên hệ với Nguyễn Hằng hiện đang giữ bản của mình.

    Thân
    VL
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…