Nội dung mới nhất bởi cordisam

  1. C

    Đội tuyển Việt Nam với tigercup 2004.

    Đúng vậy đoá .... chả còn rì để mà nói ..... mấy trận sau chắc đi ngủ sớm cho rồi