Nội dung mới nhất bởi ellyhp

  1. E

    Lập nhóm ôn thi công chức bhxh 2013

    Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013 Nhà mình có ai thi ở Hải Phòng không? Nếu có, các bạn có biết lịch thi và địa điểm thi chưa? Các bạn đã nhận được giấy báo chưa?