Hoaketoanthue's Recent Activity

  1. Hoaketoanthue đã trả lời vào chủ đề bút toán điều chỉnh.

    @tapuxinhxinh E không thể làm điều chỉnh trong năm nay được, bởi e đang làm tăng chi phí lên 01 lần nữa, Lãi/lỗ kế toán sai, chi phí...

    25 Tháng tư 2017 lúc 10:26