unregister's Recent Activity

 1. unregister đã trả lời vào chủ đề phân tích báo cáo tài chính nào???.

  Nếu đã là phân tích "Tổng quan" thì phân thích báo cáo hợp nhất thôi, thêm nữa mới chỉ là báo cáo thực tập, để mà phân tích chuyên sâu...

  20 Tháng năm 2017 lúc 11:00
 2. unregister đã trả lời vào chủ đề Kế toán quản trị là gì ?.

  Cho dù anh là một kho sách về LÝ THUYẾT nhưng NẾU anh chưa làm thực tế bao giờ thì xin lỗi, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thực tế...

  19 Tháng năm 2017
 3. unregister đã trả lời vào chủ đề phân tích báo cáo tài chính nào???.

  Phân tích để làm gì? Phân tích cho ai? Phân tích những chỉ tiêu gì? Phân tích tổng hợp hay chi tiết? Trả lời xong những câu hỏi đó thì...

  19 Tháng năm 2017