daichithanhxuan's Recent Activity

 1. daichithanhxuan đã trả lời vào chủ đề Tuyển dụng : TELESALE.

  Công ty không thu bất kỳ 1 loại chi phí nào nhé

  26 Tháng tư 2017 lúc 09:55
 2. daichithanhxuan đã trả lời vào chủ đề Tuyển dụng : TELESALE.

  Công ty không thu bất kỳ 1 loại chi phí nào nhé

  25 Tháng tư 2017 lúc 16:52
 3. daichithanhxuan đã trả lời vào chủ đề Tuyển dụng : TELESALE.

  Công ty không thu bất kỳ 1 loại chi phí nào nhé

  24 Tháng tư 2017 lúc 10:15