matnai

Chữ ký

Sương nương theo trăng ngừng lưng trời
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi

Người theo dõi

  • 2