Nội dung mới nhất bởi Thà1984

 1. T

  Lỡ in chữ vào hóa đơn GTGT

  Mình biết chổ tẩy HD đỏ làm theo yêu cầu của khách hàng liên 1-2-3-ĐT: 0169.3132507
 2. T

  ghi đè trên HĐ

  Mình biết chổ tẩy HD đỏ làm theo yêu cầu của khách hàng liên 1-2-3-ĐT: 0169.3132507
 3. T

  Xử lý về xóa hóa đơn

  Mình biết chổ tẩy HD đỏ làm theo yêu cầu của khách hàng liên 1-2-3-ĐT: 0169.3132507
 4. T

  Xuất nhiều hóa đơn sai thời điểm

  Mình biết chổ tẩy HD đỏ làm theo yêu cầu của khách hàng liên 1-2-3-ĐT: 0169.3132507
 5. T

  Giúp em với, em viết sửa hóa đơn đỏ

  Mình biết chổ tẩy HD đỏ làm theo yêu cầu của khách hàng liên -2-3-ĐT: 0169.3132507