Nội dung mới nhất bởi Hồ Thị Điệp

 1. Hồ Thị Điệp

  Chi phí của doanh nhiệp

  hihi, cứ quen nói 48 & 15, QĐ15 được thay bằng thông tư 200 but tài khoản loại 6 thì như nhau
 2. Hồ Thị Điệp

  Chi phí của doanh nhiệp

  Nếu cty bạn áp dụng QĐ48 trưởng phòng bán hàng thuộc bộ phận quản lý bạn đưa vào 6422 chi phí phòng marketing bạn đưa vào 6421 Còn áp dụng QĐ15 thì đưa vào 6421 và 6411
 3. Hồ Thị Điệp

  hợp đồng cộng tác viên

  bạn phải đảm bảo bạn ấy chỉ có thu nhập ở công ty bạn và phải có mã số thuế khi làm cam kết thu nhập
 4. Hồ Thị Điệp

  Hợp đồng lao động

  mình cảm ơn bạn nhiều nha @Đoàn Minh Nhật