Điểm thưởng dành cho ptanh

ptanh chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.