just_for_you_and_me2xxx

Chữ ký

Cao nguyên,nghe chăng anh hồn núi..thổn thức đâu đây nỗi muôn ngàn xưa.Hỡi em yêu, Liangbiang ta trầm lắng, gom góp kỷ niệm, gợi từ muôn phương...

Nghe chăng đâu đây, khúc hát xưa vọng về.Thuyền cùng ghe lang thang dưới suối khô ghềnh thác. Ôi mong sao tìm lại bóng dáng xưa nguồn cội.Từng ngày phôi pha... day dứt mãi trong anh..day dứt mãi trong tôi.

Người theo dõi

  • 2