Nội dung mới nhất bởi Ketoantaichinh

  1. K

    Chia sẻ cách thực hiện mẫu 06/gtgt thông báo áp dụng phương pháp tính thuế gtgt (áp dụng cho năm 201

    Ðề: Chia sẻ cách thực hiện mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (áp dụng cho năm 2014) Cho mình hỏi tính theo phương pháp khấu trừ có lợi gì so với trực tiếp mà nhiều doanh nghiệp có doanh thu < 1 tỷ muốn tính theo khấu trừ?
  2. K

    Bán hàng online hạch toán như thế nào !