Nội dung mới nhất bởi Hien

 1. Hien

  tòa hủy quyết định xử phạt của thuế

  Đảo lại bút toán đã ghi Có 333 số tiền truy thu mà công ty đã thắng kiện (Nợ 333/Có xxx), số tiền được thuế hoàn trả ghi Nợ 11x/Có 333 thôi.
 2. Hien

  Giúp em định khoản này với !!

  Thì lúc đó phế liệu ghi nhập kho theo NRV, không thể có chuyện lãi gộp đến 90% được.
 3. Hien

  THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG NET

  Thuế nhà thầu phát sinh khi thanh toán (bù trừ công nợ hay thanh toán bằng tiền).
 4. Hien

  Quy định về Góp vốn điều lệ

  Vốn ảo trên tiền mặt rồi chuyển qua 138, 141 chẳng qua mặt được ai đâu :D Bên mình đã từng ra báo cáo kiểm toán với ý kiến từ chối vì góp vốn ảo rồi chuyển qua cho vay giám đốc.