Nội dung mới nhất bởi tuanhungco100

 1. T

  Cách hạch toán kế toán trong hợp tác xã vận tải

  Mình được người bạn nhờ làm kế toán trong Hợp tác xã Vận tải nhưng không rõ là cách hạch toán như thế nào? Hệ thống tài khoản có giống như các công ty TNHH hay không? Có tài liệu nào để tham khảo không? Xin nhờ các bác chỉ giáo giúp. Cám ơn rất nhiều...
 2. T

  Hạch toán phế liệu thu hồi ??

  Nhờ các bạn hướng dẫn giúp các hạch toán phế liệu của thành phẩm bán ra và giảm giá vốn. Ví dụ: túi nylon Sản xuất: 10.000 kg - giá thành: 20.000 đ/kg Phế liệu túi nylon: 1.000 kg Bán phế liệu: 800 kg giá 3.000 đ/kg Vậy phải hạch toán như thế nào ?? Cám ơn các bạn nhiều.
 3. T

  Quyết toán thuế TNDN năm 2007

  Bạn vào trang web Tổng Cục Thuế tải bản update về và cài đè lên bản cũ.
 4. T

  Ghi nội dung đối với hóa đơn xuất hàng biếu tặng

  Các bạn vui lòng hướng dẫn: Cty mình sản xuất bánh kẹo, cuối năm muốn xuất 20 kg kẹo biếu khách hàng. Xin cho biết mình chỉ ghi trên hóa đơn số lượng hàng biếu hay ghi cả giá tiền. Cám ơn nhiều.
 5. T

  Sinh họat chuyên đề "Công tác Quyết toán thuế và lập Báo cáo Tài chính năm 2005"

  Tôi xin đăng ký 1 suất, ngày thứ ba sẽ đóng tiền. Cám ơn.