Nội dung mới nhất bởi Doan Thi Huyen

  1. D

    Hạch toán chi phí công tác phí

    Hạch toán chi phí Mình đang làm công ty về môi giới đóng tàu biển, doanh thu của hợp đồng môi giới khá cao (khoảng 100-200.000 USD), chi phí chính và chủ yếu của công ty mình là tiền vé máy bay đi lại giữa VN và nước ngoài, chi phí tiếp khách, ăn ở.... vậy những chi phí trên mình hạch toán ntn...
  2. D

    Kế toán sản xuất gia công hàng may mặc