Nội dung mới nhất bởi Hungmaxo

  1. H

    thuế nhà thầu

    Chào cả nhà! Cái TT 169 chỉ áp dụng đối với hợp đồng ký từ năm 2004 trở về trước, từ 11.1.05 áp dụng TT 05. - Việc Nhà thầu nước ngoài (NTNN) có làm một số dịch vụ phát sinh tại VN thì theo luật đương nhiên phải nộp thuế. nhưng khoản thuế phải nộp đó sẽ do bên nào chịu thì cần quy định rõ ở...