Pháp luật thuế

Văn bản pháp luật thuế

Hàng đầu

 1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015
  quyet toan thue tncn - by HaiTam
  Updated: 3 Tháng ba 2016
 2. Thông báo 1362/TB-CT 10/2/2015 tuyên truyền hỗ trợ quý IV/2014
  Thông báo, quản lý thuế - by phantuannam
  Updated: 2 Tháng một 2016
 3. Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGT và QLT tại NĐ12/2015/NĐ-CP + TT39/2013/TT-BTC
  Văn bản pháp quy về thuế, thuế GTGT, hóa đơn - by phantuannam
  Updated: 5 Tháng ba 2015
 4. Công văn 767/TCT-CS 05/03/2015 giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC
  Văn bản hướng dẫn về thuế - by phantuannam
  Updated: 5 Tháng ba 2015
 1. HaiTam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,641
  Updated:
  3 Tháng ba 2016
 2. phantuannam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  369
  Updated:
  2 Tháng một 2016
 3. phantuannam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,634
  Updated:
  21 Tháng tám 2015
 4. phantuannam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,632
  Updated:
  5 Tháng ba 2015
 5. phantuannam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,582
  Updated:
  5 Tháng ba 2015
 6. HaiTam

  Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014 2014-12-04

  Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật 71/2014/QH13
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,240
  Updated:
  4 Tháng mười hai 2014
 7. HaiTam

  Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 2014-12-04

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  4,872
  Updated:
  4 Tháng mười hai 2014
 8. Thanh Nam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,012
  Updated:
  29 Tháng mười 2014
 9. HaiTam

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 2014-10-10

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  7,763
  Updated:
  23 Tháng mười 2014
 10. HaiTam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  947
  Updated:
  7 Tháng mười 2014
 11. HaiTam

  Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính 2014-09-05

  Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,076
  Updated:
  2 Tháng mười 2014
 12. HaiTam

  Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ 2014-10-01

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,128
  Updated:
  2 Tháng mười 2014
 13. HaiTam

  Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 2014-09-29

  Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  541
  Updated:
  29 Tháng chín 2014
 14. HaiTam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  288
  Updated:
  17 Tháng chín 2014
 15. HaiTam

  Thông tư số 219/2013/TT-BTC 2014-09-12

  Thông tư số 219 hướng dẫn thuế GTGT từ 2014
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,009
  Updated:
  12 Tháng chín 2014