Công văn số 4280 tổng hợp những điểm mới về thuế nhà thầu 2014-10-02

Công văn số 4280/TCT-CS ngày 2/10/2014

  1. HaiTam
    Công văn số 4280/TCT-CS ngày 2/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC
    Lê Cao Chính thích bài này.