Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 2016-03-03

quyet toan thue tncn

  1. HaiTam
    Công văn của Tổng cục Thuế số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT