Ngành thuế sẽ phối hợp thanh tra việc trích nộp BHXH 2015-03-13

Công văn số 768/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 của Tổng cục Thuế

  1. HaiTam
    Công văn số 768/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế

    Theo Công văn này, ngành Thuế vào BHXH đã ký Quy chế phối hợp với nhau trong việc quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, BHYT và BHTN.
    Theo đó, các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế sẽ bao gồm cả nội dung về việc trích, nộp các khoản BHXH. Khi có kết quả thanh tra, ngành Thuế sẽ cung cấp tình hình trích nộp BHXH cho cơ quan BHXH được biết.
    Các Cục Thuế tại địa phương cũng sẽ cung cấp cho cơ quan BHXH cùng cấp danh sách các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm đã được duyệt.