Resource icon

Thông tư 79/2022/TT-BTC 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số văn bản QPPL do BTC ban hành 2023-01-02

No permission to download
  • Tác giả phantuannam
  • Creation date
Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành với một số nội dung đáng chú ý như sau:
  • Thuế TNCN: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
  • Bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam
  • Sửa đổi một số biểu mẫu quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC 16/04/2019 + Thông tư 12/2015/TT-BTC 30/01/2015 quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.
  • Like
Reactions: tamnt07
Tác giả
phantuannam
Downloads
2
Lượt xem
1,189
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from phantuannam