Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 2014-09-29

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu

  1. HaiTam
    Keep the faith and proboy1011 like this.