Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Lỗi file không đúng định dạng khi nộp tờ khai Quyết toán thuế TNCN 2013 dưới dạng .XML

    Ðề: Lỗi file không đúng định dạng khi nộp tờ khai Quyết toán thuế TNCN 2013 dưới dạng .XML Thanks bạn, sau khi update java xong, mình khởi động lại máy đồng thời kết xuất lại file .XML từ HTKK thì đã nộp được. Mừng quá!