Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Cá nhân chuyển tiền vào TK Công ty có thể xuất hoá đơn không

    Hoá đơn đầu ra Trên nguyên tắc bạn có thể không xuất hoá đơn nếu KH không yêu cầu nhưng thanh toán bằng TM, còn CK thể hiện rõ qua chứng từ sẽ kg thay đổi được, KH kg yêu cầu bạn phải xuất HD như bình thường .