Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Xuất hóa đơn trước khi giao hàng

    E ms vào nghề mong m.n chỉ giúp @@ Cty e làm thương mại trong phiếu xuất kho bên nhà cung cấp và bên phiếu xuất kho bên e bán cho khách hàng ghi ngày 27/02 nhưng em k để ý nên xuất hóa đơn vào ngày 24/02 ! Như vậy có làm sao k ạ ???