Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Lỗi hệ thống java.sql.SQLDataException: ORA-01840 ... khi nộp tờ khai thuế qua mạng

    Xin chào mọi người! Mình có một vấn đề xin mọi người giúp đỡ. Đó là khi mình nộp tờ khai trên website http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/nopTKhaiXML.do thì mình bị " lỗi hệ thống java.sql.SQLDataException: ORA-01840: input value not long enough for date format" Mình cũng đã tra Google...
  2. P

    Lỗi hệ thống java.sql.SQLDataException: ORA-01840 ... khi nộp tờ khai thuế qua mạng

    Xin chào mọi người! Mình có một vấn đề xin mọi người giúp đỡ. Đó là khi mình nộp tờ khai trên website http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/nopTKhaiXML.do thì mình bị " lỗi hệ thống java.sql.SQLDataException: ORA-01840: input value not long enough for date format" Mình cũng đã tra Google...