Kết quả tìm kiếm

 1. Y

  Giúp em: Kế toán tăng, giảm TSCĐ?

  Ðề: Giúp em: Kế toán tăng, giảm TSCĐ? Vâng cảm ơn bác! Như thế đã được trích khấu hao chưa ạ? Hay tới khi thực hiện đăng ký xong mới được trích khấu hao ạ? Và khi trích khấu hao thì có phải thông báo với Chi cục Thuế không ạ?
 2. Y

  Giúp em: Kế toán tăng, giảm TSCĐ?

  Ðề: Giúp em: Kế toán tăng, giảm TSCĐ? Cảm ơn bác Nguyen Khoai. Cháu cũng hạch toán như thế rồi, chỉ là không chắc đã đúng chưa. Thế là hạch toán bình thường ạ, còn việc đã trả hay chưa trả đăng ký thì không liên quan ạ? Thế còn nghiệp vụ tăng TSCĐ mà chưa nhận được đăng ký, chưa đăng ký theo...
 3. Y

  Giúp em: Kế toán tăng, giảm TSCĐ?

 4. Y

  Trích khấu hao TSCĐ khi sửa chữa?