Kết quả tìm kiếm

  1. U

    Tính giá trong ngành nhựa

    Kính mong các anh chị cho mình kinh nghiệm về việc tính giá trong ngành nhựa: nên dùng cách nào để chính xác và dễ tính, hiện tại bên mình đang tập hợp chi phí nguyên phụ liệu, sau đó cộng với chi phí chung, tỷ lệ lãi dự kiến để ra giá bán, không biết các anh chị có ý kiến ntn về cách tính giá...
  2. U

    Nhờ tư vấn về thuế nhà thầu mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

    Các bạn cho mình hỏi cách tính thuế nhà thầu như thế này có đúng ko ạ: mua máy móc nhập khẩu dùng cho sản xuất, trị giá máy móc là 20.000 usd, trị giá dịch vụ lắp đặt,hướng dẫn, chuyển giao công nghệ là 1.000 usd, thì giá trị HĐ phải nộp thuế GTGT sẽ là 1000usd/ ( 1-3%)= 1030 usd, thuế GTGT phải...