Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Nhờ moi người trợ giúp

    Mình muốn cộng đồng trợ giúp cách tinh tổng các ô (cách nhau 1 ô ) . Ví dụ: Tính tổng A3 + C3 + E3 + G3....... Xin cảm ơn!