Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Kế toán ngân hàng

    Câu 1: Tiền gửi của các tctd( hiểu nôm na thì TS Nợ có nghĩa là ts ngân hàng Nợ các tctd hoặc cá nhân, chứ không xuất phát từ chính bản thân ngân hàng) Câu 2: Nợ TK Tiền mặt/ Các TK liên quan- Có TK Thu phí dịch vụ